හිටපු සාධනය පෙරිස්ටල්ටික් පොම්පය

  • FB600-1A

    FB600-1A

    නිෂ්පාදන විස්තරය ගල් අඟුරු ආකර භූගත (පතල් නොවන මුහුණ) මීතේන් හෝ ගල් අඟුරු දූවිලි අඩංගු සවිකිරීම් හෝ II පන්තියේ බී පන්තියේ ටී 1-ටී 4 දහනය කළ හැකි වායූන් හෝ වාෂ්ප හා වාතය අඩංගු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණ සඳහා පිපිරුම්-සාධනය ත්‍රි-අදියර අසමමුහුර්ත මෝටර් ධාවකය. උපකරණ. හන්දිය පෙට්ටිය මෝටරයේ ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර එය දිශාවන් 4 කින් ගමන් කළ හැකිය. එය රබර් කේබල් සහ වානේ පයිප්ප රැහැන් සඳහා සුදුසු වේ. හන්දිය කොටුවට පිළිවෙලින් 3-6 පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා සහාය විය හැකි අතර, ...