ස්පර්ශ තිර පෙරිස්ටල්ටික් පොම්පය

  • CT100-1A

    CT100-1A

    සවිස්තරාත්මක හැඳින්වීම යොමු ප්‍රවාහ පරාසය: 0.0002-900ml / min නිෂ්පාදන විස්තරය ලෝහ ආවරණ සැලසුම, බොත්තම් සහ සංදර්ශකය උසස් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් සහ තිරස් අතට 30 of ක කෝණයකින් නිර්මාණය කර ඇත. අම්ල හා ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධී, විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වේ. ඉංග්‍රීසි සහ චීන භාෂාවෙන් වේගය 200 rpm දක්වා වැඩි කර ස්පර්ශ තිරය පාලනය වේ. සරල බෙදාහැරීම්, කාල ප්‍රමාණාත්මක, අඛණ්ඩ ඇසුරුම්, ප්‍රවාහ පරීක්ෂණ සහ වෙනත් කාර්යයන් එයට අවබෝධ කර ගත හැකිය. විශේෂාංග ස්පර්ශ තිර ඔපෙරා ...